Feng shui – mikä se on?

Feng shui on perinteinen kiinalainen opetus ja käytäntö, joka keskittyy ympäristön harmonian ja energiavirtojen optimointiin. Sen juuret ulottuvat tuhansien vuosien taakse ja se on säilyttänyt merkityksensä monissa Aasian kulttuureissa. Feng shui, kirjaimellisesti käännettynä ”tuulen ja veden oppi”, perustuu ajatukseen, että ympäristön energiavirrat, joita kutsutaan chi:ksi, vaikuttavat ihmisten elämään ja hyvinvointiin.

Ydinajatus feng shuissa on, että ympäristö vaikuttaa ihmisten fyysiseen, emotionaaliseen ja henkiseen hyvinvointiin. Sen tarkoituksena on luoda tasapainoa ja harmoniaa ympäröivään tilaan sijoittamalla huonekaluja, koriste-esineitä ja muita elementtejä siten, että ne edistävät chi-virran vapaata virtausta ja tukevat ihmisten tavoitteita ja hyvinvointia.

Vaikka feng shui tunnetaan usein sisustusopillisena käytäntönä, se kattaa myös laajemman näkökulman, joka sisältää esimerkiksi rakennusten suunnittelun ja sijainnin. Perinteisesti feng shuita on käytetty asuntojen, toimistojen ja muiden tilojen suunnittelussa ja sisustuksessa, mutta sitä voidaan soveltaa myös maisemasuunnitteluun ja kaupunkisuunnitteluun.

Vaikka tieteellinen näyttö feng shuin hyödyistä on rajallinen, monet sen periaatteet ovat yhteneväisiä hyvän suunnittelun ja järjestelyn periaatteiden kanssa. Sen käytännöt voivat auttaa ihmisiä lisäämään tietoisuutta ympäristöstään ja edistämään hyvinvointiaan tasapainoisen ja harmonisen elinympäristön avulla.

sisustus

Keskeisen periaatteet feng shuissa

Keskeiset periaatteet, joita feng shui noudattaa, ovat yin ja yang -periaate, viiden elementin teoria ja bagua-kartta. Yin ja yang ovat vastakkaisia voimia, jotka ovat läsnä kaikessa ja joiden tasapaino on keskeistä harmonian saavuttamisessa. Viiden elementin teoria puolestaan keskittyy maan, veden, puun, tulen ja metallin elementteihin ja niiden välisiin vuorovaikutuksiin. Bagua-kartta on kartta, joka jakaa tilan yhdeksään osaan, joista jokainen vastaa tiettyä elämän osa-aluetta, kuten terveyttä, vaurautta, uraa ja ihmissuhteita.

Yin ja yang ovat keskeisiä käsitteitä feng shuissa ja kiinalaisessa filosofiassa yleisemmin. Ne ovat vastakohtaisia, mutta toisiaan täydentäviä voimia, jotka ovat läsnä kaikessa maailmassa ja luonnossa. Yin ja yang -periaate kuvaa dualistista ajattelutapaa, joka perustuu vastakkaisiin ja tasapainoisiin voimiin.

Yin edustaa passiivista, feminiinistä, pimeää, kylmää, hiljaista, pehmeää ja sisäänpäin kääntyvää energiaa. Se liitetään usein kuuhun, veteen, maahan, syvyyteen ja viileyteen.

Yang puolestaan symboloi aktiivista, maskuliinista, valoisaa, lämmintä, äänekästä, kovaa ja ulospäin suuntautuvaa energiaa. Sitä liitetään auringonvaloon, tuleen, taivaaseen, pintaan ja lämpöön.

Yin ja yang eivät ole staattisia tai ehdottomia tiloja, vaan ne muuttuvat jatkuvasti toisikseen. Esimerkiksi päivä muuttuu yöksi ja vuodenajat vaihtuvat. Tärkeää on ylläpitää näiden voimien tasapainoa ja harmoniaa.

Feng shuissa yin ja yang -periaatetta sovelletaan tilojen suunnitteluun ja sisustukseen siten, että tilan energia on tasapainossa ja harmonisessa virtauksessa. Esimerkiksi huonekalujen ja koriste-esineiden sijoittelu voidaan suunnitella niin, että yin- ja yang-energiat ovat tasapainossa. Liiallinen yhden energian vallitsevuus voi aiheuttaa epätasapainoa ja negatiivisia vaikutuksia.

Viiden elementin teoria on perinteinen kiinalainen käsite, joka on keskeinen niin feng shuissa, kiinalaisessa lääketieteessä kuin monissa muissa kiinalaisen kulttuurin alueilla. Tämä teoria kuvaa luonnon ilmiöitä ja energiaa viiden peruselementin avulla: puu, tuli, maa, metalli ja vesi. Nämä elementit ovat keskeisiä kiinalaisessa filosofiassa ja ajattelussa, ja ne edustavat erilaisia voimia ja ominaisuuksia.

Tässä on lyhyt kuvaus kustakin viidestä elementistä ja niiden merkityksestä:

 1. Puu: Puu symboloi kasvua, joustavuutta ja uudistumista. Se liittyy kevääseen ja nuoruuteen. Puu-elementtiä pidetään myös elämänvoiman ja luovuuden symbolina.

 2. Tuli: Tuli edustaa energiaa, valoa ja intohimoa. Se liittyy kesään ja kukoistukseen. Tuli-elementtiä pidetään myös transformaation ja muutoksen symbolina.

 3. Maa: Maa symboloi vakautta, turvallisuutta ja hedelmällisyyttä. Se liittyy syksyyn ja aikuisuuteen. Maa-elementtiä pidetään myös yhteyden ja maadoittumisen symbolina.

 4. Metalli: Metalli edustaa puhdistumista, kovuutta ja terävyyttä. Se liittyy syksyyn ja vanhuuteen. Metalli-elementtiä pidetään myös selkeyden ja tietoisuuden symbolina.

 5. Vesi: Vesi symboloi virtaavuutta, syvyyttä ja joustavuutta. Se liittyy talveen ja vanhuuteen. Vesi-elementtiä pidetään myös intuition ja viisauden symbolina.

Viiden elementin teorian avulla pyritään ymmärtämään luonnon ja energioiden monimutkaista vuorovaikutusta sekä niiden vaikutusta ihmisten elämään ja ympäristöön. Feng shuissa näitä elementtejä käytetään tasapainottamaan tiloja ja luomaan harmonisia ympäristöjä. Esimerkiksi huonekalujen, värien ja materiaalien valinta voidaan suunnitella siten, että ne tukevat viiden elementin tasapainoa ja virtausta tilassa.

Bagua-kartta on tärkeä työkalu feng shuissa, ja se auttaa hahmottamaan tilan energian ja elämän eri osa-alueiden välisiä suhteita. Bagua-kartta jakaa tilan yhdeksään osaan, jotka vastaavat erilaisia elämän osa-alueita, kuten terveyttä, vaurautta, uraa, perhettä ja ihmissuhteita. Kukin osa-alue liitetään myös tiettyyn elementtiin, väriin, symboliin ja materiaaliin.

Perinteinen bagua-kartta on yhdeksänosainen ja se muodostaa neliön, jossa jokaisella sivulla on kolme osaa. Kartan keskellä on yin ja yang -symboli, joka edustaa tasapainoa ja harmoniaa. Bagua-kartan osat ovat seuraavat:

 1. Pohjoinen: Pohjoisosa vastaa uraa ja elämän tiellä etenemistä. Siihen liitetään vesi-elementti, tumma väri ja järjestäytynyt ympäristö.

 2. Luode: Luode liittyy auttaviin ihmisiin ja matkustamiseen. Se on myös yhteydessä veteen, tummaan väriin ja peiliin.

 3. Länsi: Länsi kuvastaa luovuutta ja luovaa ilmaisua. Siihen liitetään metalli-elementti, valkoinen väri ja pyöreät muodot.

 4. Lounas: Lounasosa liittyy parisuhteisiin ja rakkauteen. Sen elementtinä on maa, väri punainen ja tulen symbolit.

 5. Etelä: Etelä edustaa mainetta ja maineeseen liittyviä asioita. Se liitetään tuleen, punaiseen väriin ja valoihin.

 6. Kaakko: Kaakko liittyy vaurastumiseen ja vaurauden hankkimiseen. Siihen liitetään puu-elementti, vihreä väri ja kasveja.

 7. Itä: Itäosa symboloi terveyttä ja perheen hyvinvointia. Sen elementtinä on puu, vihreä väri ja suorakulmainen muoto.

 8. Koillinen: Koillinen liittyy viisautta ja henkistä kasvua. Siihen liitetään maa-elementti, keltainen väri ja neliömäiset muodot.

 9. Keskus: Keskiosa edustaa tasapainoa ja harmoniaa. Siinä käytetään kaikkia elementtejä ja värejä tasapainottamaan tilaa.

Bagua-kartan avulla feng shui -konsultit ja harrastajat voivat arvioida tilan energian virtausta ja suunnitella sen sisustusta ja järjestelyjä siten, että ne tukevat ja edistävät eri elämän osa-alueita. Huonekalujen sijoittelu, värien valinta ja symbolien käyttö voivat kaikki vaikuttaa tilan energiaan ja sitä kautta ihmisten hyvinvointiin.

Miten feng shuita voi toteuttaa käytännössä sisustuksessa?

eng shuita voidaan toteuttaa sisustuksessa monin eri tavoin, ja sen periaatteita voidaan soveltaa eri tilanteisiin ja tiloihin. Tässä on muutamia käytännön vinkkejä feng shuin toteuttamiseen sisustuksessa:

 1. Huonekalujen sijoittelu: Huonekalujen sijoittelulla on suuri merkitys feng shuin kannalta. Pyri sijoittamaan huonekalut niin, että ne luovat harmonisen ja tasapainoisen tilan. Vältä terävien kulmien suuntaamista suoraan oviaukkoihin ja makuusängyn päähän. Pyöreät muodot ja pehmeät kulmat luovat yleensä miellyttävämmän energian.

 2. Värien käyttö: Värit vaikuttavat voimakkaasti tilan tunnelmaan ja energiaan. Valitse värit huolellisesti sen mukaan, mitä tunnelmaa haluat tilaan luoda. Esimerkiksi vihreä ja sininen voivat edistää rauhaa ja rentoutumista, kun taas punainen ja oranssi voivat lisätä energisyyttä ja intohimoa.

 3. Sisustuselementit: Käytä feng shuin viiden elementin teoriaa harkitessasi sisustuselementtejä. Esimerkiksi voit lisätä puun elementtiä viherkasveilla tai puukalusteilla, veden elementtiä peileillä tai vesielementeillä, ja tulen elementtiä kynttilöillä tai valaisimilla.

 4. Järjestys ja siisteys: Siisteys ja järjestys ovat olennainen osa feng shuita. Pidä tilat siistinä ja vapaina roskista ja ylimääräisistä tavaroista. Liiallinen tavaramäärä voi tukkia energiavirtauksia ja aiheuttaa epätasapainoa.

 5. Valaistus: Valaistuksella on suuri vaikutus tilan energian virtaukseen. Pyri luomaan tasapainoista valaistusta eri tiloissa ja käytä pehmeitä valonlähteitä, kuten himmennettäviä lamppuja tai kynttilöitä, luodaksesi miellyttävän ja rentouttavan ilmapiirin.

 6. Symbolit ja koristeet: Käytä symboleita ja koristeita, jotka tukevat haluamiasi energioita ja tavoitteita. Esimerkiksi voit käyttää symbolisia esineitä, kuten buddhalaisia ​​statueita, mandala-tauluja tai kiinalaisia ​​onni- ja vaurauden symboleja, lisäämään positiivista energiaa tilaan.

Scroll to Top